หน่วยที่ 6 การสร้างเฟรม

การสร้างเฟรม
                คำสั่งสำหรับสร้างเฟรม
                คำสั่งแรกที่ต้องใช้สำหรับการสร้างเฟรมคือคำสั่ง <FRAMESET> โดยคำสั่งนี้จะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดขนาดและรูปแบบของเฟรมให้เป็นไปตามต้องการ ซึ่งส่วนของคำสั่ง <FRAMESET> นั้นจะนำมาใช้เป็นคำสั่งแทนคำสั่ง <BODY> ในเอกสารเอชทีเอ็มแอล โดยมีโครงสร้างดังนี้
<HTML>
<HEAD>
                <TITLE>…..</TITLE>
</HEAD>
                <FRAMESET>
                …..
                …..
</HTML>
คำสั่งสำหรับการกำหนดคุณสมบัติพิเศษของเฟรม
                ROWS เป็นการกำหนดเฟรมโดยแบ่งตามแนวนอนของหน้าจอ  สามารถแสดงรูปแบบการใช้งานคำสั่งได้ดังนี้
<FRAMESET ROWS = “150, *”>

                การกำหนดข้อมูลที่จะแสดงใน frame
<FRAMESET>
                                <FRAME  SRC = “ไฟล์ที่แสดงผลใน frame”>
                <FRAME  SRC = “รูปที่จะแสดงผลใน frame”
</FRAMESET>
                รูปแบบคำสั่ง


ตัวอย่าง การสร้างเอกสารเว็บโดยกำหนดเฟรมตามแนวนอน


COLS เป็นการกำหนดเฟรมโดยแบ่งตามแนวตั้งของหน้าจอ สามารถกำหนดได้เป็นพิกเซล (Pixel) และเป็นเปอร์เซ็นต์ สามารถแสดงรูปแบบการใช้งานคำสั่งได้ดังนี้
<FRAMESET COLS = “150, *”>
ตัวอย่าง การสร้างเอกสารเว็บโดยกำหนดเฟรมตามแนวตั้ง


คำสั่งย่อยที่อยู่ภายใต้คำสั่ง <FRAMESET>
1.       <FRAME SRC= “ชื่อไฟล์ที่ต้องการแสดง”> เป็นการกำหนดว่าส่วนที่ถูกแบ่งออกเป็นส่วนย่อยนั้นจะนำแฟ้มข้อมูลใดไปแสดง โดยสามารถแสดงได้ทั้งแฟ้มข้อมูลที่เป็นภาษาเอชทีเอ็มเอล (.html, .htm) หรือแฟ้มข้อมูลรูปภาพ (.gif, .jpg)
2.       <NOFRAME> คำสั่งนี้จะถูกเรียกใช้งานเมื่อ เว็บเพจนั้นถูกนำไปแสดงผลบนโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์รุ่นเก่าที่ไม่สามารถแสดงผลเป็นแบบเฟรมได้ โดยจะนำเอาข้อมูลที่อยู่ภายใต้คำสั่งนี้ไปแสดงผลที่จอภาพแทนการนำข้อมูลที่เป็นลักษณะเฟรมมาแสดงผล
3.       <FRAMESET> ใช้สำหรับการแบ่งเฟรมที่ได้ทำการแบ่งเรียบร้อยแล้ว ออกเป็นเฟรมย่อยซ้อนไปอีกชั้นหนึ่ง โดยจะมีรูปแบบเช่นเดียวกับคำสั่ง <FRAMESET> ทุกประการ สามารถแสดงได้ดังนี้
§       <FRAMESET ROWS = “pixels,%”> หรือ
§       <FRAMESET COLS = “pixels,%”>


การกำหนดขนาดเฟรมให้มีค่าคงที่
                หากไม่ต้องการให้ผู้ใช้งานทำการปรับขนาดของเฟรม สามารถกำหนดโดยการใช้คำสั่ง NORESIZE โดยรูปแบบการใช้งานคำสั่งมีดังนี้
<FRAMESET NORESIZE>
การลบกรอบของเฟรม
                หากไม่ต้องการให้ส่วนของ Border แสดงผล ซึ่งค่าปกติหากไม่ทำการกำหนดค่าของเส้นขอบนี้จะถูกกำหนดให้แสดงเส้นขอบขอเฟรม สามารถกำหนดได้ด้วยใช้คำสั่ง FRAMEBORDER ดังแสดงได้ดังนี้
<FRAMESET FRAMEBORDER = yes/no*>